Föreläsningar

Hur inkluderande är du och din verksamhet?

En upplevelsebaserad show som grundar sig i forskning och praktiska värderingsövingar som syftar till en större interkullturella förståelse samt verktyg för att arbeta vidare med mångfald och inkludering. 

Stig in i en upplevelsebaserad show som inte bara underhåller utan också utbildar och inspirerar. Genom att förena forskningens insikter med praktiska värderingsövningar skapar vi en dynamisk upplevelse som syftar till att främja en djupare interkulturell förståelse och rusta deltagarna med verktyg för att aktivt arbeta med mångfald och inkludering.

Vår show är inte bara en passiv betraktelse utan en engagerande resa där varje deltagare spelar en aktiv roll. Genom interaktiva övningar och simuleringar får deltagarna möjlighet att stiga in i andras skor och se världen genom nya perspektiv. Genom att uppleva olika situationer och utmaningar på nära håll får de inte bara ökad medvetenhet om sin egen kulturella bakgrund och fördomar, utan också en djupare förståelse för andra människors erfarenheter och perspektiv.

Charbel tar avstamp i aktuell forskning och teori inom området mångfald och inkludering för att ge en solid grund för diskussion och reflektion. Sedan går vi vidare till praktiska övningar och verktyg som deltagarna kan använda för att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö i sin egen organisation eller samhälle.

Så här sammanfattar
vi denna föreläsning

Känslosam 88%
Inspirerande 100%
Något mindre 60%

Kostnadsfri
förfrågan

Gör en bokningförfrågan om föreläsningen. Ring gärna Charbel, 070-750 80 58 efter du lämnat förfrågan.

Följ mig

Prenumerera
& ta del av min värld

Fyll i uppgifterna så ses vi i mailboxen <3

Jag godkänner villkoren
Tack för din bokningsförfrågan