Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter.

1. Behandlingen av personuppgifter

Inkludera Flera i Sverige AB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

2. Personuppgiftsansvarig

Inkludera Flera i Sverige AB med organisationsnummer 559150-5499 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

3. När sker behandling av personuppgifter?

Inkludera Flera i Sverige AB behandlar dina personuppgifter:

– när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
– när du anmäler dig till att delta i våra kurser, event och seminarier
– när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på vårt kontor eller via mail
– när du är leverantör till oss
– när du är kund till oss

4. Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I vissa tjänster samlar vi även in dina önskemål, om du väljer att lämna sådana, som t.ex. eller kostval. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs.
Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

5. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden. Om du angivit intressen kommer dessa att användas för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig. Vi kan använda dina uppgifter för att sätta dig i kontakt med andra inom nätverket. Vi kommer inte använda dina uppgifter för att sätta dig i kontakt med personer utanför nätverket.
När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.
När du är kund hos oss använder vi och sparar dina uppgifter för att upprätthålla vårt uppdrag. 

6. Utlämnande av personuppgifter

Inkludera Flera i Sverige AB delar personuppgifter med andra noggrant utvalda samarbetspartner som hjälper oss leverera de åtaganden vi har gentemot dig.

7. Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

8. Säkerhet och skydd av personuppgifter

Inkludera Flera i Sverige AB har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Tänk på att bara lämna ut personuppgifter till bolag du känner till och för tydliga ändamål.

9. Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt info@charbelgabro.se

10. Användning utav bilder

Inkludera Flera i Sverige AB förbehåller sig rätten att ta bilder och filmer under de event/föreläsningar som anordnas. Det kan komma att tas både stillbilder samt annat rörligt material. Bilderna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och sociala kanaler.

11. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta info@charbelgabro.se för vidare information.

Följ mig

Prenumerera
& ta del av min värld

Fyll i uppgifterna så ses vi i mailboxen <3

Jag godkänner villkoren